Developer

Developer, akciová spoločnosÅ¥ Euro MAX Slovakia, je na slovenskom trhu líderom v oblasti výstavby regionálnych zábavno-obchodných centier (ZOC).

Myšlienka vybudovaÅ¥ sieÅ¥ prosperujúcich nákupno-oddychových zón bola spočiatku možno len odvážnou víziou. Dnes má podobu úspešnej a známej značky MAX.

V prvej etape výstavby vznikli ZOC MAX v Trnave, Poprade, Trenčíne a Nitre. V druhej etape pribudli ZOC MAX v Dunajskej Strede, Skalici, Žiline a Prešove.

Na Slovensku vzniklo osem exkluzívnych komplexov. Každý je citlivo zakomponovaný do okolitého prostredia v súlade s územným plánom jednotlivých miest, s podporou ich samospráv aj obyvateľov.

Prvé štyri ZOC MAX už našli svojho majiteľa. SpoločnosÅ¥ Euro MAX Slovakia ponúka na predaj prevádzky vybudované v druhej etape výstavby:

  • MAX v Dunajskej Strede
  • MAX v Skalici
  • MAX v Žiline
  • MAX v Prešove